Saturday, April 7, 2012

J-34

1. És amikor eljött a húsvét, Jézus és az ő tizenkét férje tanítványa találtaték az Getsemáné kertben vala. Ennek nem sok értelme vala, hiszen ez, hogy Getsemáné, nem jelente semmit, vala. Lehet ugyan, hogy származtaték vala az "get some money" kifejezésből, vagyis pénzszerzési céllal ment volna vala egy kertbe.

2. Hogy hogyan akart pénzt szerezni egy kertből, az nem maradt fenn vala, viszont előző évben is ott kapták el - hacsak nem az van, hogy az nem ő vala.
3. Mert minden karácsonykor megszületik a kis Jézus.
4. És minden húsvétkor keresztre feszítik.
5. Igen ám, de aki megszületik, az nulla éves.
6. Akit pediglen keresztre feszíténdenek, az 33 éves.
7. Az karácsonytól húsvétig terjendéndő időszak alatt pediglen lehetetlenség vala 33 évet öregedni, vala.
8. Ennekokáért levonhatjuk az tanulságot, miszerint vagy éktelen csoda történik vala, és ez esetben az Szent Iratoknak ezt említeniök kellene vala,
9. Vagy pediglen ténylegesen minden évben megszületik egy nulla éves Jézus, és meghalánd egy harminchárom éves.
10. És ezek szerint harmincnégy fő Krisztus él egyidejűleg a Földön, akik közül a legidősebbet mindig kivégzéndik húsvétkor, majd karácsonykor egy új születik, hogy teljes legyen a Szent Szám.
11. Az Szent Szám pedig, lőn, az harmincnégy!
- olvasá vala fel az szentírásból a "J-34 Gyülekezet" prédikátora (a vele együtt 34 fős) sokaságnak, akik mondának vala:
"Ámen!"

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.