Tuesday, October 18, 2011

Minden baj forrása

Az oknyomozás nem olyan nehéz! Minden problémának megvan ugyanis a forrása, csak elég mélyre kell ásni hozzá. 

A jelenlegi világ problémái ugyebár evidensek. Mivel - valljuk be, - minden szarul megy, ezért az időben - így okoskodtam - a legtávolabb kell ásnunk a megfejtéshez. Vagyis eszerint minden problémánk gyökere e jelen világ fogantatásakor - az ősrobbanásnál, avagy a teremtésnél - keresendő. 

Ugyan nem vagyok vallásos, de most előzékenyen vegyük előre a vallásos világfelfogás szerinti Kezdetek Kezdetét. 
Hogyan kezdődhetett a teremtés? Ugyan van olyan szakrális irat, amely ehhez támpontot ad, de tulajdonképpen már egy részleges létezésből indul ki az is, mert isten már ott létezik. De - ahogy kérdezné egy naív, ártatlan gyermek - hogyan keletkezett Isten?
Természetesen megteremtették.
Hogy kicsoda? 
Hát maga isten.
Azt mondta a nagy semmiből: 
"Legyek!" 
Erre a szóra, mivel isten szavak által tud teremteni, megjelent ő maga. És mellette két-három rovarféle zümmögő, amely a semmi közepéből kitüremkedő első halom valamit - épp magát a teremtő istent - kezdte kerülgetni. Amaz egy darabig bambán nézett teremtése eme melléktermékére, majd amikor amazok a folytonos repkedés miatt megfáradva leereszkedni óhajtottak volna felületére, karjaival hadonászni kezdett, emezt elkerülendő.
"Na, ezt jól megcsináltam. Pedig nem így akartam..." - gondolta.
Amazok a további repkedéstől egyre inkább kifulladva az egyetlen létezőre szerettek volna leereszkedni, egyre agresszívabban. Egyszer-kétszer egymásra is leereszkedtek, de az nem volt pihentető, mintsem inkább a szaporodásukat segítette elő. 
"Menjetek már innen," - próbálta az isten őket elterelni - "hülye legyek!"
És ez a mondat okozta hősünk vesztét. Ez, csakis ez vitte félre a dolgokat. Ugyanis a következő instantumban nyálcsorgatva-vigyorogva meredt teremtményeire, hogy groteszk alakja már-már visszatükröződve csillogott a semmi felszínéről, ahogy gügyögve kibuggyantak belőle a szavak.
"Legyecke, gyeje ide, huhú! Adok neked enni, gyeje caaak!

2 comments:

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.