Tuesday, May 24, 2011

Utolsó vacsora

S azon az éjszakán a tanítványok mesterökkel együtt vacsorálának vala. 

Lőn pedig, hogy egyszer csak Jézus feláll vala, majd mikoron minden szempár őreá irányul vala, színpadiasan vevé az kenyeret, hálákat ada, s adá tanítványainak, eképpen szólván: 

"Vegyétek, és egyétek ezt mindnyájan, mert ez az én testem, mely érettetek adatik!"
Egynémely tanítványai először furcsán néznek vala, majd vevék az kenyeret és megkóstolák. S valóban, az kenyérnek nyers hús íze vala szájaikban, és nehzeen vala rágható. Élelmesebb tanítványai az nyershús-szerű falatokat az tűzbe tarták nyárson, s mikoron ropogósra sül vala, jóízűen tovább falatozának.
Jézus pedig, midőn ők harapdálák az rágós nyershúshoz hasonlatos kenyeret, szent gyönyörrel orczáján ezt mondá: "Ez az, harapjatok csak, yeeeessss!", és ábrázata elváltozék vala, s a keserű kínok és az szent gyönyör elegye mutatkozék szent vonásain.
Majd pedig vevé az poharat, hálákat ada, és adá tanétványainak, imígyen szólván:
"Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az örök szövetségé, mely sokakért kiontatik, hogy ihassák mindannyian, akik szomjuhoznak, és megbocsáttatnak bűneik!"
És mikoron körbeadá az poharat, egynémely tanítványai először fanyalognak vala, mert a bornak szájokban az íze elváltozék, és cseppjei később ajkaikra alvadának. 
S nem tele bele egy fertályóra, és a tanítványok szemfogai megnövekedének és lógának kifelé szájaikból, s ők transzba esvén groteszk táncot lejtének egy sebtében összetákolt oltárra kötözött szolgálóleány körül.
Ekkor Jézus eképpen szóla:
"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre vala, s legyetek kannibál vámpéérok, vala!"
De egy őközülök finnyás ember lévén, nem akará megenni az nyershúst, s meginni az vért. Iskariótes Judás felé fordul vala ekkor az úr:
"Addig innen fel nem kelsz vala ez asztaltól, amég meg nem eszed nyerhussomat és meg nem iszod véremet. Addig semmilyen partidrogot nem kaphatsz vala, amég ezt meg nem tészended! Hapedig alighanem erre nem valál hajlandó, eriggy, és árulj bé minket az hatóságoknál, de tüstént, minél előbb!"
Ekkoron az Iskariótes Juddás, aki nem kap vala piros tojást, sem marihuánát, sem lsd-t, vagy kokaint, vagy heroint vala, megsértődék vala, és feltárcsázá vala az hatóságok telefonszámát mobilján, minekutána kiméne az házból nagy sietve.
Így lőn, hogy beteljesedék vala az prófécia: "Aki együtt szívta a füves cigarettát vélem, az emelé fel a telefont ellenem."
Mindörökké.
Ámen!

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.