Wednesday, April 20, 2011

Tökéletes mozdulatlanság

Érdemes volt felkapaszkodni a csúcsra! Elégedetten leheveredett a kicsiny teraszon, és megvárta, amíg zihálása lecsillapodik. Ezt segítendő, vett néhány mély lélegzetet. Átizzadt pólójának az ujjába próbálta beledörgölni homloka verítékét, majd amikor már eleget pihent és elérkezettnek érezte az időt, felült. Mászás közben szándékosan nem fordult hátra. Az szerinte illúzióromboló lehet. Először a munka, azután a szórakozás! Most viszont lenyűgözve szemlélte az alatta elterülő világot.


A felhőket mintha megérinthette volna, az odalent helyenként meg-megcsillanó vízfelületeket, völgyek fákkal csipkézett barázdáit, távoli települések apró foltjait szemlélte, melyek mind karnyújtásnyira látszottak, és egybeolvadt a tájjal. Együtt lélegzett, együtt lüktetett ezzel az élő, organikus világgal, valóban eggyé vált vele. Nem vette észre az idő múlását sem. Megszűnt körülötte minden. 

Mozdulatlanul ült, teljes, tökéletes mozdulatlanságban.

Egyetlen biztos, szilárd pont a hatalmas, végtelen Univerzumban.

Teljes, tökéletes mozdulatlanság.

Teljes? 
Tökéletes? 
Mozdulatlanság? - kérdezte magától.

Eszébe villantak a számok.
A Naptól 93millió mérföldre lebeg az űrben, egy körhöz közeli, elliptikus pályán. 
A "sugár" ismeretében kiszámítható a "kör" hossza. 
Maga a Föld őalatta ezt a kört egy év alatt teszi meg. Vagyis a mozdulatlanság sebessége évente egyenlő a kör hosszával. 
Óránként hatvanhatezer-ötszáz mérfölddel. Ez másodpercenként (!) 18 és fél mérföld. 
Ehhez pedig az adott szélességi kör hosszának huszonnégy óra alatt megtett hossza is hozzáadódik. Ez huszonnégyezer-nyolcszázhatvan egész két tized mérföldet jelent az egyenlítőnél. Mindezt egyetlen nap alatt. Óránként 1035,8416666 mérföld.

Jelen pillanatban tehát, teljesen mozdulatlanul, óránként hatvanhétezer-ötszázharmincöt egész nyolcvannégyezer-egyszázhatvanhat-százezred mérföld sebességgel van beleintegrálva egy hatalmas buborékba, ahol minden körülbelül ugyanennyire mozdulatlan.

Milyen kár, hogy a Napnak a galaxis középpontjához viszonyított sebességére nincsen semmilyen adata, és a galaxis középpontjának a többihez viszonyított mozgását sem ismeri.

Így most megmaradhat a teljes mozdulatlanság illúziója.

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.