Wednesday, April 20, 2011

Szférák zenéje

Szemelvények Hyonüyikz Xrtlnör: Bevezetés a Kozmosz zenéjébe -Tanácsok interstelláris pályára készülő Földi zenésznövendékeknek című művének 2122. évi javított kiadásából.

(Nyers fordítás a szerző és a kiadó engedélyével, telepatikusan tollbamondva)"... ... ... Ha valaki tehetséges zenésznövendékként a hangszeres zene technikai oldalának elsajátítására adja a fejét, valamint emellett kreativitása fogós melódiák és kerek egész dalok, zeneművek írásában is kimagaslik, akkor - de csakis akkor - elérkezhet egy pontra, amikor már nem csak a Föld emberi élőlényei számára óhajt muzsikát produkálni, ámde ebbéli tehetségét más bolygók népeivel is igyekezne megismertetni. ... ... . .. ... .... . ... .. ... ... . ... . .. .. 
... .. ... .. . ... A Földi emberek zenéjétől a külső rendszerek zenéje több szempontból is eltér. Melyek is ezek? ... ... ... .... . .. .. ... ... .. .. ... .. Megkülönböztethetünk - frekvenciailag - többféle muzsikát. Az egyik, amelyet a Földi ember is legtöbbször élvez, csupán ún. 'zenei' 'hangokra', vagyis a rezgésspektrumnak az emberi füllel befogható csekély tartományára korlátozódik. Ha - teszem azt - egy kétajkú Jupiterlakóval ezt hallgattatod - akár csak pár földi percnyi terjedelemben, - körülbelül hasonló érzést indukálsz benne, mintha egy embert egy fülsértően monoton varrógép mellé ültetnél egy egész napra. Az ezen túli frekvenciákon is szoktak azért a Föld emberei alkotni. Mert például ha képi hatásokat is érvényesítenek, akár 2, 3, 4, vagy több dimenzióban... ...  .. ... .. . ... . .. .. .... .... . .. .. Bizony, régen, az általuk huszadik század vége - huszonegyedik század elejeként aposztrofált időszakban, bármilyen hihetetlenül is hangzik ez, sokszor még csak kétdimenziós képet gyártottak a zenéhez, és még csak nem is mindegyik 'dal' nevű kis részegységhez. .. .. . . ... ... .. .. .. .... . ... ... ... A dal (és album) nevű részegységek a világegyetem legtitokzatosabb alkotásai, több más csillagrendszerben folynak kutatások e barbár felosztás irányvonalainak meghatározására... .. ... ... ... . .. ... .. .. ... Létezett egy 'filmművészet' nevű, homályos rendeltetésű dolog is, határvonalai egybemosódnak a zenével, bár kissé komplexebbek, és nem annyira flexibilisek az alkotások. Főleg a - hihetetlenül primitív, és nehezen elképzelhető, de tény, hogy léteztek ilyenek - kétdimenziósak... ... .. .... ... . . ... ... . ... . ... . ... . .... .. . . . .. . . ... A Föld Naprendszerén kívüli Peptinúdia bolygó humanoid lakosai a zenéhez komplex agyhullámokat használnak, melyek a képzetek egész sorozatát hordozzák magukban és indítják útjukra a 'hallgatóban'; a hang- és képhatásokhoz szín-, szag-, tapintás-, és ízérzékelés is társul. A leghangsúlyosabb számukra ez utóbbi, melynek felfedezése a bolygó lakosai számára annak idején... ... ... ... ... . . . ... . . .. ..... .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . . . ... . .. ... . ... A Szyrmon5 csillagrendszer hetedik bolygóján és a szomszédos nyolcadik bolygó holdjain élő szyrmonidák számára a zene teljesen intim jellegű dolog, nyilvános helyen, vagy többekkel közösen elképzelhetetlen illetlenség, csakis egyénileg hordoz magában jelentőséget, de úgy viszont olyan nekik, mint a táplálék... ... .. .. . .. . .. ... . .. ... . .. .. ... . .. .. .. .... .. . Ismeretesek a Föld Naprendszerében is olyan lények, amelyek a zene (hang-, fény- és íz-)rezgéseivel táplálkoznak ... ... . ... . ... ... ... .. ... . . .... . ... . ... ... . .. .. . .. ..... ... .. ... Ha a földi 'hegedű' nevű eszközt a harmadik és negyedik ízelt csápod segítségével a torod felső részéhez szorítod, és gyengéd harántharmadolt gamma agyhullámaiddal az úgynevezett húrokkal megközelítőleg negyvenhárom fokos szögben közelíted meg, a frekvencia inerciája eltolódik, melynek iránya és spektruma a..... .. .... . .... ... ..  ... .. .. .... .... .. . ... . ... ... .... .... Földi embereknek ezt az érzést legkönnyebb úgy leírni, mintha egy langyos, napsütéses őszi délután, térdig a falevelekben állva homlokon öntenék őket méz, vagy málnaszörp nevű anyaggal. A furulya nevű eszközük ilyetén alkalmazása számukra viszont - gyökérlebenyük hiányosságai miatt - ismeretlen, ámde a kozmikus zeneművészetben alapvető fontosságú ezt is elsajátítani, főleg ha mindenáron ebben a csillagrendszerben szándékozik zenei pályára... ... . .. ... ... . ... . ... ... .. .. . ... . ... ... .... ... A 'zeneipar' kifejezés sok helyen ismeretlen. Úgyszólván csak nyolc hely van ilyen jelenleg a galaxisban, de már szinte mindenhol múlóban... ... .. ... ... . ... ... ... ... ... . ... .. . .. ... . .. .. . ... . A BékavalagH8 csillagrendszer egyedülállóan kifinomult zeneiparáról viszont ódák keringenek közcsápon... ... . ... . ... . .... .. .. .. . .. .. .. .. ... .. . .. . .. . .. . . .. .. .. ... . . .... .. . .. ... . ... .... A Korlosz19 lényei egyedülállóan hosszú kompozíciói földi léptékben 2-3 évig is eltarthatnak. Egy kompozíció során egy-egy alkalmi szünetjel átlagosan két-három hétig is húzódhat, de feljegyeztek két és fél hónaposat is. Ezen időszak alatt zenész és hallgatóság egyaránt egy hipnotikus álomban szunnyad, ahonnan külsőleg lehetetlen őket kimozdítani, csakis maguktól tudnak felébredni belőle. ... ... ... ... ... .. ... .... .... . ... ... .. .. .. .... .. .... ... . . A Hattyú köd egyik zárt rendszerén (melybe valószínűleg földi ember nem egyhamar fog bejutni) a zenét nem a tánccal, hanem az alvás ottani megfelelőjével asszociálják. Bármilyen zenei alkotás hallatán képesek elaludni, bármilyen hangos is legyen. .. .. .. . .. .. . . .. .. ..  .. ... . . .. .. . . ... .. . .. .. .. . Az Androméda galaxis Gamma 8-as szektora peremvidékén található Holoch lényei, a holochidák elmondhatják, amit a késő huszadik, kötőjel, kora huszonegyedik század egyes földi ember zenészei fellengzősen és felelőtlenül állítottak magukról (csak az ő esetükben ez igaz is volna). Mégpedig azt, hogy az életük a zene. Ők nem csak hogy a zene rezgéseivel táplálkoznak, de egész létezésük valóban a 'zene' körül forog: születésüktől az elmúlásukig folyamatosan egy hatalmas multidimenzionális szimfónia részei. Az 'alvás' nevű jelenséget nem ismerik, nincs szükségük rá. Földi fogalmak szerint átlagosan háromszázezer évig élnek. Az Univerzum általunk ismert szegmensének leghosszabb zenei alkotásait nyújtják, ha nem számítjuk ide a bolygóméretűek zenei ténykedését... ... .. ... . . . .. .... . ... .. . ... .. .... . ... . ... . . .... ... ."

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.