Wednesday, April 20, 2011

Az égbolt rugalmatlansága

Egy elképzelt levél egy túlbuzgó, hivatástudattól megvert (=hatalommániás?) miniszterelnöktől... Tudod, ilyenek nincsenek...


Tisztelt Asztronómiai Társaság!

Mint miniszterelnök, köszönetemet kell kifejeznem Önök felé az eddig tanúsított gyakorlatuk miatt, amiért oly gyakran különféle szenzációkkal járultak hozzá a sajtón keresztül közzétett akcióikkal nemzetünk polgárainak, és a tisztelt fogyasztóknak a szórakoztatásához. Kiemelhetnék most ezek közül üstökösöket és napfogyatkozásokat, bolygók holdjainak felfedezését, és még hosszasan lehetne sorolni, mi mindent, de inkább most csak így átfogóan mondom, mindezekre értve az előbbieket. 

Mint az köztudott, hamarosan hatalmas reformokkal készülünk felrázni országunk tespedt valóságát, és ez az Önök szakterületét sem hagyhatja érintetlenül. Tájékoztatásul közlöm, hogy első intézkedésemmel az Önök nagybecsű társaságát a szórakoztatóipar kategóriába soroltam át.

Ez magával von egy sor következményt. Ez ügyben felkérem Önöket a megfelelő lépések megtételére, olykor kissé nehézkes döntések meghozatalára, amelyek mindazonáltal a fogyasztó-állampolgárok igényeinek maximális kielégítését szolgálják.

Ebben az értelemben felkérném Önöket, kormányom nevében is, hogy minden adóév kezdetén jelezzék a kormány felé írásban a folyó évi programjukat, illetve az erre benyújtandó költségvetési igényeiket.

Ezzel egyidejűleg hadd legyen szabad kritikai meglátásomnak is hangot adnom, miszerint rendkívül rugalmatlanul kezelik a fogyasztói kéréseket. Ezen kritikámat egy Önöknél tett, közelmúltbeli látogatásom is alátámasztja. Az ún. "távcsöves bemutató" során hiába kértem az Önök munkatársát, hogy irányítsa a teleszkópot a Jupiter irányába, ő eme kérésemnek többedszerre sem tett eleget. Azt az értelmetlen kifogást hozta fel, hogy az általam megtekinteni kívánt égi objektum abben az időszakban nem található az égen. Ez azért mégiscsak hallatlan rugalmatlanság! Főleg, amikor az ország első embere kéri meg illedelmesen egy alsóbb szerv alkalmazottját. Kérem, mostantól szíveskedjenek az efféle magatartástól tartózkodni, ezt mellőzni, és az ilyen szűk látókörű munkatársaktól megválni! (Ez utóbbi javaslatom költséghatékonysági szempontokból is megfontolandó!) Ezen kívül, ha az ilyen esetekre is megfelelően felkészülnének, és tartanának pót-Jupitert (és értelemszerűen ez a lista is hosszasan bővíthető) raktáron, elkerülhetnék a hasonló kellemetlenségeket!

Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a versenyképesség megőrzése, a piacgazdaság helyzete, a fogyasztó-állampolgárok érdekvédelme és igényeik kielégítése a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett nem hagy más alternatívát az Önök számára!


Tisztelettel:


A Miniszterelnök
Hajrá változás!

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.